Bật đăng ký theo dõi bằng một cú nhấp chuột, giao dịch chưa bao giờ dễ dàng như thế
Theo dõi người giao dịch yêu thích bằng một cú nhấp chuột

Lợi nhuận hàng tháng%

Tài sản tương lai

PnL hàng tháng

Phí đăng ký

Danh sách nhân viên giao dịch
Đang tải...

Đang tải...

Những điều cần lưu ý

1. Sau khi đăng ký, bạn có thể chọn có sao chép lệnh theo dõi hay không, cùng lúc chỉ có thể giao dịch theo một nhân viên giao dịch;

2. Theo dõi chiến lược là sao chép hoàn toàn lệnh theo dõi, nhưng không thể đảm bảo 100% theo dõi thành công và không sao chép trạng thái vị thế;

3. Trước khi hết hạn đăng ký mỗi lần, hãy giữ đủ số dư khả dụng trong ví tiền mặt. Nếu nộp tiếp phí thất bại vào ngày hết hạn, sẽ tự động dừng đăng ký theo dõi;

Quy định chi tiết vui lòng đọc “Hướng dẫn sử dụng theo dõi chiến lược” “Hướng dẫn sử dụng theo dõi chiến lược”

Cảnh báo rủi ro
Theo dõi hoặc sao chép quyết định giao dịch của nhân viên giao dịch khác là hành vi có độ rủi ro cao, có thể khiến bạn bị tổn thất tài sản. Trước khi sử dụng dịch vụ theo dõi chiến lược, bạn phiếu đánh giá chi tiết rủi ro. Thông tin về dịch vụ theo dõi chiến lược không được coi là lời khuyên đầu tư do AscendEX cung cấp hoặc đại diện AscendEX cung cấp. Kết quả trước đây của bất cứ người dùng AscendEX nào không đại diện cho hiệu suất tương lai.